Ἀρχική Σελίδα

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Στιχηρόν Ἰδιόμελον Τριῳδίου « Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτούς ...».

Κατανυκτικός Ἑσπερινός , Κυριακῆς Α' τῶν Νηστειῶν .                                                                                                                                                                                                                                              Το  Στιχηρόν Ἰδιόμελον  τοῦ  Τριῳδίου·  « Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτούς ...».                                                                                                                                                                                                          Ψάλλουν : Δ. Παϊκόπουλος και Π. Τζανάκος                                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου