Ἀρχική Σελίδα

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

History Channel - Constantine the Great

                                                                                                                                                                                                                  Ιστορικό ντοκιμαντέρ για τον Μέγα Κωνσταντίνο .
  (Οι απόψεις των σχολιαστών είναι   υποκειμενικές,
ειδικά ένας  από τούς  αυτούς εκφράζει  αντίθετες απόψεις  από την αφήγηση  γιατί ανήκουν σε διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις). _________________________________________________________________________________   Ο Μέγας Κωνσταντίνος για τούς περισσότερους  ιστορικούς θεωρείται Μέγας , για άλλους απλά Κωνσταντίνος Α΄ , για την   ορθόδοξη εκκλησία ο Κωνσταντίνος και η μητέρα του Ελένη  είναι άγιοι και ισαπόστολοι , για την   σχισματική εκκλησία των  Λατίνων  θεωρείται  αγία μόνο η  Ελένη .  Καθώς ο  Μέγας Κωνσταντίνος  είναι ο  ιδρυτής της Νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με επίκεντρο τις ελληνικές περιοχές   ἤ αυτός που ηγείται της μεταμορφώσεως της αυτοκρατορίας που άλλοι ιστορικοί έχουν ονομάσει Ανατολική ἤ  Βυζαντινή ,  περισσότερο σεβαστό πρόσωπο είναι για το  ελληνικό έθνος  .  Από την  θέση ισχύος που του εξασφάλισε η στρατιωτική του ικανότητα διενήργησε κατά σειρά αυτά για τα οποία αντικειμενικά ονομάσθηκε Μέγας α)  Σταμάτησε τις διώξεις κατά των χριστιανών και στην συνέχεια ευνόησε την χριστιανική θρησκεία χωρίς να προβεί σε διώξεις κατά της παλαιότερης εθνικής θρησκείας. β) Συγκάλεσε την α΄οικουμενική σύνοδο της εκκλησίας .γ) Επέκτεινε και αναβάθμισε την  ελληνική πόλη Βυζάντιο την οποία έκανε πόλη της βασιλείας του  ρωμαϊκού κράτους  , η πόλη του  που μετονόμασε  Νέα Ρώμη και ο λαός την έλεγε  Κωνσταντινούπολη σηματοδότησε την εποχή  της νέας Ρωμαϊκής ἤ  ανατολικής ἤ  ελληνορωμαϊκής ἤ και βυζαντινής αυτοκρατορίας ,η Κωνσταντινούπολη από τον 4ο  έως και τον 15ο αιώνα διέδιδε πολιτισμό στα άλλα έθνη  της Ευρασίας .  _________________________________________________________________________________ Η πολεμική και πολιτική βία της εποχής  είναι εξ'αιτίας των συνθηκών .  Η αρχαία  Ρώμη  είχε  επηρεαστεί  από τον  ελληνικό  πολιτισμό  , στα ελληνικά  κράτη    είχε εκπέσει ο θεσμός της μοναρχίας και  είχαν   επινοήσει άλλες  μορφές πολιτευμάτων   που εφάρμοζαν  στις πόλεις κράτη τους αλλά δεν θα μπορούσαν  να εφαρμοστούν  σε επιθετικότερο και μεγαλύτερο  κράτος τύπου αυτοκρατορίας  , η αρχαία Ρώμη μιμήθηκε το ελληνικό αριστοκρατικό δημοκρατικό πολίτευμα και όταν κατέκτησε περισσότερο έδαφος  η εξουσία έγινε ισχυρότερη  και  συγκεντρωτική ,  σε σύγκριση με την ιαπωνική , την ρωσική, την γερμανική και  άλλες  αυτοκρατορίες όπου συνήθως υφίσταται μία δυναστεία ενός οίκου, μίας πατρικής γραμμής που οι λαοί πιστεύουν σε θεϊκή καταγωγή ἤ κάτι ιδιαίτερο  αυτής ,  η ρωμαϊκή αυτοκρατορία  έχει το χαρακτηριστικό της ανατροπής της εξουσίας  , μία φορά στάση  και η  στάση  είναι ο νόμος της αυτοκρατορίας ο αρχέγονος νόμος της κυριαρχίας  του ισχυρότερου, εξυπνότερου και ευνοημένου από όλες  τις συμπτώσεις   .  Η  χρονική διάρκεια  και χωρική έκταση  της αυτοκρατορίας σχετίζεται με την συχνότητα στάσεων , αν είναι μακράς  διάρκειας  και μεγάλης έκτασης  οι στάσεις προοδευτικά γίνονται συχνότερες τότε  έχουν εξασθενίσει  οι οικογένειες   μίας περιοχής απ' όπου προέρχονται οι   βασιλείς   όπως η κοινωνία  των Λατίνων αλλά υπάρχει δύναμη σε φυλές  άλλων επαρχιών  ,  αν η χρονική διάρκεια της αυτοκρατορίας είναι μεγαλύτερη και δεν συμβαίνουν στάσεις   τότε το κράτος έχει   συρρικνωθεί  και εξασθενίσει θανάσιμα , πάντα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  αρχαιότερης   και μεσαιωνικής    ἤ βυζαντινής  . Επί έναν αιώνα ως  την βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου  ο μέσος όρος  βασιλείας  ήταν  μόλις 3 έτη   , τον καιρό    που οι λεγεώνες της Γαλατίας στασίασαν και ανακήρυξαν Καίσαρα τον  Κωνσταντίνο  είναι περίοδος  εσωτερικών  πολέμων  ,  η στρατιωτική ολιγαρχία  έχει προκύψει από σκληροτράχηλους  στρατιωτικούς  καταγόμενοι   από αγροτικές  οικογένειες  των άγριων επαρχιών  κυρίως των παραδουνάβιων επαρχιών και λεγεώνων  ,  αυτοί  έχουν  καθιερώσει ένα παράξενο  σύστημα διακυβέρνησης τετραρχίας  μη κληρονομικό με   διοικητικά κέντρα διάφορες πόλεις  εγγύτερα των  εξωτερικών  απειλών και μακριά της παλαιάς  Ρώμης  ,  το μη κληρονομικό χαρακτηριστικό  προκαλεί   Στούς γιούς των Αυγούστων και τους στρατιώτες  των πατέρων τους στάσεις   για να μην υποπέσουν σε  εξουσία άλλου,  οι δε φατρίες της παλαιάς Ρώμης υποκινούν άλλους υιούς Αυγούστων  σε στάση  με σκοπό να  επανέλθει η εξουσία στην παλαιά Ρώμη  , ο  πόλεμος διεξάγεται από  συμμαχίες  Αυγούστων και υφισταμένων Καισάρων κατά στασιαστών που ανακηρύχθηκαν κι αυτοί Αύγουστοι και από άλλες  συμμαχίες    κατά συμμαχιών  .        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου