Ἀρχική Σελίδα

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων: νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.

                                                
Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων: νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.                                                                                                                                                                                                                                                     (Εμπρός γιοί των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά , τις γυναίκες , τούς βωμούς των θεών των πατέρων , τούς τάφους των προγόνων  , υπέρ αυτών είναι η  ώρα της μάχης ) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου