Ἀρχική Σελίδα

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Αίτια Δασικών Πυρκαγιών και Πυρκαγιών της Αττικής .

Αίτια Δασικών πυρκαγιών                                                                                                                                                                                                                                                                                  1)Εμπρησμός . ( Περίπτωση εμπρησμού από  αμέλεια ο δράστης  δεν επιθυμούσε  πρόκληση πυρκαγιάς αλλά είχε  επίγνωση ότι η πράξη η παράλειψή του εμπεριείχε ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς  και παρ' όλα αυτά τέλεσε την πράξη , το υψηλότερο ποσοστό δασικών πυρκαγιών είναι εξ΄αιτίας του εμπρησμού από αμέλεια  .  Περίπτωση  εμπρησμού   με   σκοπό την πρόκληση πυρκαγιάς προς ιδιωτικό όφελος  συνήθως  προς  καταπάτηση και εκμετάλλευση μέρους της καμένης δασικής έκτασης , οι δράστες έχουν επίγνωση  ότι θα προκαλέσουν  καταστροφή των  πληθυσμών του οικοσυστήματος   και ενδεχόμενο  ανθρωποκτονιών και τελούν το έγκλημα  , υψηλό ποσοστό πυρκαγιών από αυτό τον σκοπό ιδίως στις Χώρες που δεν έχουν συντάξει κτηματολόγιο και δασολόγιο και οι καταπατητές δεν αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη . Περίπτωση  εμπρησμού από  ανταγωνισμό  και κατά πολιτικών στόχων οι δράστες έχουν σκοπό να προκαλέσουν καταστροφή και ανθρωποκτονίες  . Περίπτωση εμπρησμού από διαταραχή φρενοβλάβεια  συνήθως  μανία επικαλούνται γελοίους λόγους ευχαρίστησης από  την  πυρκαγιά ,  εξ΄αιτίας της διανοητικής έκπτωσης των ασθενών   έχουν υψηλό βαθμό αποτυχίας σε σύγκριση με τους  άλλους  εμπρηστές που έχουν την ικανότητα να  ενεργούν με σχεδιασμό ). Στην Ελλάδα το ποσοστό δασικών πυρκαγιών από  ενέργειες εμπρησμού αμέλειας και δόλου είναι άνω του 90%  .                                                                                                                                                                                                                           2) Φυσικά φαινόμενα  όπως κεραυνοί και ηφαίστεια (Δεδομένου ότι στο μεσογειακό κλίμα οι βροχοπτώσεις είναι την χειμερινή περίοδο και καθώς  η υγρασία και το ψύχος  είναι ανασταλτικά της πυρκαγιάς  το ποσοστό   δασικών  πυρκαγιών και καμένης έκτασης  που προκλήθηκαν από  κεραυνούς είναι  χαμηλό  ,   τα δε ηφαίστεια της Χώρας είναι σχηματισμένα στο Αιγαίο πέλαγος  και τα περισσότερα ανενεργά , σπάνια περίπτωση ανάφλεξης από βακτηριακή ζύμωση ἤ άλλη χημική αντίδραση ) .  Το ποσοστό πυρκαγιών από φυσικά αίτια στην Κυπριακή Δημοκρατία  ανέρχεται στο 13% του συνόλου των δασικών πυρκαγιών και  στην Ελληνική Δημοκρατία κάτω του 10% του συνόλου των δασικών πυρκαγιών , κατά την πυρκαγιά  υφίσταται η σκληρή πραγματικότητα  μερικής καταστροφής της δασικής ζωής του οικοσυστήματος  , ωστόσο  το δάσος  ανανεώνεται αρκεί να μην εμποδιστεί η αναγέννησή του  από καταπατητές   .          _______________________________________________________________________________ Αίτια υψηλής συχνότητος δασικής πυρκαγιάς κατά περιοχή  .                                                                                                                                                                                                                                1)Είναι σχετικό με το επίπεδο της ειρήνης ἤ της εγκληματικότητας των πολιτών της  κοινωνίας , της κρατικής  διαφθοράς , της καταχρήσεως  ενός δημοσίου αξιώματος προς ίδιον όφελος και λανθασμένη οργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής .   Από την  αστυφιλία   των ημεδαπών και αλλοδαπών επαρχιωτών  και  την  κερδοσκοπία  άλλων επαρχιωτών περιφερειακά των  πόλεων ἤ και ανερχομένων αστών ,άλλαξαν  την  χρήση  των καλλιεργειών   και καταπάτησαν  το δάσος    και  μετέτρεψαν  γεωργικές και δασικές εκτάσεις  σε  επικερδείς οικοδομές  και προνομιακούς  παραθεριστικούς  και τουριστικούς καπηλείας οικισμούς ,  ο αριθμός  κατά περιοχή  διαφόρων  βαριά αμελείας  δραστηριοτήτων   καύσεων εντός των δασών ,  (καύσεις ξύλων , χόρτων , απορριμμάτων , ψησταριές , σπινθήρες οξυγονοκολλήσεων   , πυροβολισμοί , καύτρες αποτσίγαρων  , τροχαίες παραβάσεις και  συγκρούσεις σε δρόμους που διέρχονται δάση ,   κατά την  θερινή περίοδο ιδιαίτερα των ημερών με ένταση ανέμων )   , σχετικό  με την πρόσβαση ἤ τις  κατοικίες στο δάσος (συνήθως αυθαίρετες , το οποίο είναι διπλό κακό γιατί ενθαρρύνει κακόβουλους εμπρησμούς αφού μετά την πυρκαγιά τελούνται  νέες καταπατήσεις  ) , αλλά και αστοχίες ηλεκτροφόρων συρμάτων που διέρχονται τα δάση  , ο αριθμός  είναι  σχετικά ανάλογος με την επέκταση  των οικισμών  στις καλλιέργειες και το δάσος του Νομού  τον αριθμό κατοίκων που φιλοξενεί και την αμέλεια και δόλο  αυτών .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2) Μεσογειακό κλίμα της περιοχής ,   έχει χαρακτηριστικά τους σχετικά ήπιους,  βροχερούς χειμώνες και τα  θερμά και ξηρά καλοκαίρια , η θερινή ξηρασία και οι ξηροί άνεμοι   τροφοδοτούν  τις  θερινές δασικές πυρκαγιές οι οποίες  βέβαια έχουν προκληθεί από εμπρησμούς  .                                                                                                                                                                                                      3) Αποτυχία κατάσβεσης όλων  των δασικών πυρκαγιών στο αρχικό στάδιο ἤ από αύξηση των κρουσμάτων ἤ  μείωσης των πυροσβεστικών δυνάμεων ἤ παραλείψεις    από την οικονομική και την  κοινωνική κρίση ,  και προτεραιότητα  της πυροσβεστικής (ανθρώπινη ζωή , ιδιωτική περιουσία , δάσος ) , θα ήταν προτιμότερο (ανθρώπινη ζωή και πολιτιστική κληρονομιά , δάσος και τελευταίο η ιδιωτική περιουσία ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
________________________________________________________________________________ Δεδομένα  δασικών πυρκαγιών της Ελλάδος την περίοδο 1980 - 2008 Εδώ   .                                                                                                                                                                                                  Δεδομένα πυρκαγιών σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας με σαφή αναφορά αιτίων κατά την περίοδο 2000 - 2012   Εδώ                                                                                                                                                                                                                                                                                             Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει δασολόγιο και κτηματολόγιο σε αντίθεση με την  Ελληνική Δημοκρατία που δεν διαθέτει  . Στην Ελλάδα  ένα μεγάλο μέρος των παραθεριστικών και μόνιμων κατοικιών και  οικισμών  είναι προνομιακά αυθαίρετα  εντός των δασωμένων λόφων και πλαγιών των ορέων και της ακτογραμμής   , από έλλειψη περισσοτέρων  δεδομένων  υποθέτω ότι τα κρούσματα από κακόβουλους εμπρησμούς και τα κρούσματα που έχουν προκληθεί από  οικίες  εντός ἤ στα όρια των δασών είναι σε υψηλότερο ποσοστό επί τοις εκατό  σε σύγκριση με τα κρούσματα στην Κυπριακή Δημοκρατία .  _________________________________________________________________________________Αίτια μεγάλων καμμένων εκτάσεων από μεγάλες δασικές   πυρκαγιές ἤ Μεγαπυρκαγιές  .                                                                                                                                                                                      (Συχνότερο φαινόμενο στις ΗΠΑ . Παλαιότερα 19ο αι. έως μέσα 20ου αιώνος .Από μεγάλες δασικές εκτάσεις  , υψηλή συγκέντρωση καύσιμης ύλης  ,   καιρικές συνθήκες και  έλλειψη μέσων κατάσβεσης της πυρκαγιάς ).  Από μέσα του 20ου αιώνος έως  21ου αιώνος   από αύξηση της βιομάζας σε εγκατελελειμμένους αγρούς  ἤ μη εντατική καλλιέργεια αυτών  εξ΄αιτίας  της αστυφιλίας σε συνδυασμό κυρίως με το μεσογειακό κλίμα  .  Περισσότερο ευάλωτη σε συχνότητα δασικών πυρκαγιών , μεγαπυρκαγιών και  πολύνεκρων πυρκαγιών είναι η πολιτεία της Καλιφόρνιας. _________________________________________________________________________________  Αίτια καταστροφικών πολύνεκρων  δασικών  πυρκαγιών  .                                                                                                                                                                                                                                Εκτεταμένη  δόμηση στο δάσος , σύμπλεγμα δάσους - οικισμών  και χωρίς διόδους  διαφυγής ἤ και ηλικιωμένων  γυναικών  που αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια   ως πρός τους πολίτες .  Η πυρόσβεση είναι ανθυγιεινή  και επικίνδυνη  λειτουργία ,  το μέγεθος της πυρκαγιάς και οι  παρακινδυνευμένες ενέργειες πυρόσβεσης   αυξάνουν τις απώλειες πυροσβεστών  .                                                                                                                                                                                              (Περίπτωση της πυρκαγιάς της Πεντέλης  Αττικής της 23ης Ιουλίου 2018 που εξαπλώθηκε στον παραθεριστικό οικισμό Μάτι παρά της ακτής συμπίπτουν    η  επικίνδυνη αυθαίρετη δόμηση , οι αυτοκινητόδρομοι εντός της δασικής περιοχής με   κυκλοφοριακή συμφόρηση από τα πολλά αυτοκίνητα  , διοικητικές παραλείψεις  και  καιρικές συνθήκες υψηλών αλλά  όχι ακραίων τιμών .   Η πυρκαγιά    ξεκίνησε από την δασωμένη πλαγιά του  όρους Πεντέλη  κοντά σε αυθαίρετους ἤ  αυθαίρετες επεκτάσεις  οικισμών από εμπρηστική  ενέργεια κατοίκου και κατευθύνθηκε  προς την ακτή ,  διαπέρασε  την λεωφόρο Μαραθώνος η οποία είναι  παράλληλη προς την οδό Ποσειδώνος κι αυτή σχεδόν παράλληλη  της ακτογραμμής , εκατέρωθεν των οδών που διέρχονται δασική έκταση κείτεται ο αυθαίρετος οικισμός Μάτι  ,  οι δε  επιβάτες των διερχόμενων  αυτοκινήτων παρέκαμψαν μάλλον με οδηγίες της αστυνομίας   προς κάθετους οδούς ίσως και  την παράλληλη οδό Ποσειδώνος  και όταν τους έζωσε η φωτιά   εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους  και διέτρεξαν πεζοί  πρός την θάλασσα  ωστόσο είχαν   παγιδευτεί  εντός   αυθαίρετης  δόμησης  καθώς οι  ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων   έχουν τειχίσει τα προαύλια των  οικιών και δεν υπάρχουν κάθετοι οδοί  από την παράλληλη λεωφόρο   κατά μήκος της  ακτής για χιλιόμετρα   με αποτέλεσμα οι επιβάτες των διερχόμενων αυτοκινήτων που παγιδεύτηκαν στον οικισμό Μάτι να θανατωθούν στην ανεπιτυχή  προσπάθειά τους να καταφύγουν στην ακτή .    ) .   
_________________________________________________________________________________ Η  βελτίωση της  πυροσβεστικής οργάνωσης και δαπάνες προς  αύξηση του  στόλου  πυρόσβεσης θα ήταν  καλό αλλά ανεπαρκές  δεδομένου ότι  υπερδυνάμεις όπως οι Η.Π.Α ἤ μεγάλες δυνάμεις όπως η Αυστραλία αδυνατούν  να αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλες τις  δασικές πυρκαγιές από παρόμοια αστικά και διαφθοράς αίτια  σε συνδυασμό με το  μεσογειακό κλίμα το  οποίο χαρακτηρίζει  και την δυτική ακτή των ΗΠΑ κυρίως την παράλια  ζώνη της  πολιτείας της Καλιφόρνιας και  την παράλια  ζώνη  της νοτίου    Αυστραλίας οι οποίες  περιοχές  βρίσκονται υψηλότερα στην κατάταξη περιοχών με την  υψηλότερη συχνότητα μεγαπυρκαγιών και αρκετούς νεκρούς  . 
                                                                                                                                                                     Μεσογειακό κλίμα , πολιτισμός και καταστροφή _________________________________________________________________________________Το Μεσογειακό κλίμα  παίρνει το όνομά του από την λεκάνη της Μεσογείου όπου συνηθίζεται στις μεσογειακές  Χώρες της Ευρώπης , στις Χώρες των  δυτικών ακτών  της Ασίας  και  βορειοδυτικής ακτής της Αφρικής στην Μεσόγειο Θάλασσα αλλά και  στην Πορτογαλία και την πιό βορειοδυτική  και νοτιοδυτική ακτή της Αφρικής που βρέχονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό , στην Δυτική ακτή των ΗΠΑ και της Χιλής στον Ειρηνικό Ωκεανό , στις ακτές της  νοτίου  Αυστραλίας στον Ινδικό Ωκεανό και αλλού . Διαμορφώνεται από το γεωγραφικό πλάτος της  θερμής   εύκρατης    ζώνης  την επίδραση της θαλάσσης   και των ψυχρών ξηρών θαλασσίων ρευμάτων ,χαρακτηρίζεται από  μέτρια  βροχερούς , ήπιους ως μέτρια ψυχρούς  χειμώνες  με αρκετές ηλιόλουστες χειμερινές ημέρες  και θερμά ξηρά καλοκαίρια, διακρίνεται σε υποτύπους ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος , την απόσταση από και το ύψος από  την θάλασσα , την διεύθυνση των οροσειρών . Το είδος βλάστησης είναι δασώδης και θαμνώδης  τα φυτά είναι   προσαρμοσμένα να αντέχουν την  παρατεταμένη περίοδο της χειμερινής   υγρασίας και την  παρατεταμένη περίοδο της θερινής ξηρασίας τον άνεμο  ἤ και τον αλατισμένο αέρα στις  ακτές . Αμέσως  μετά την πυρκαγιά το δάσος δεν χάνει την ικανότητα αναγέννησης εκτός κι αν αλλάξει χρήση  . Πρίν από 12 χιλιάδες έτη ολοκληρώθηκε η τελευταία περίοδος παγετώνων και η αύξηση της θερμοκρασίας  ευνόησε την γονιμότητα και την  γέννηση  πολιτισμών  στην ανατολική  Μεσόγειο    κυρίως στα ελληνικά παράλια   από το κλίμα  , την φυλή , και την επιρροή από γειτονικούς  αρχαίους  πολιτισμούς .   Ο  δυτικοευρωπαϊκός και ρωσικός   πολιτισμός έχουν  βάση τον  κλασσικό ελληνικό και τον  βυζαντινό  πολιτισμό το κακό είναι ότι οι κοινωνίες με το πέρασμα του χρόνου  εξασθενούν να αντιμετωπίσουν  εισβολές και οι πολιτισμοί τους   παρακμάζουν. _________________________________________________________________________________Το νέο  ελληνικό κράτος ιδρύθηκε το 1830 η προηγούμενη κατάσταση της Ελλάδος  ήταν τουρκοκρατία επί αιώνες , μετά έγινε μία προσπάθεια σχηματισμού ελληνικού κράτους αλλά τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα παρέμειναν υπό των κατακτητών , οι   σύγχρονοι   κάτοικοι   είχαν  το  θεϊκό δώρο  το εξαίσιο  μεσογειακό κλίμα   και  φύση σε σχέση  με τα δριμύτερα   ωκεάνια  και ερήμων  κλίματα ,  αλλά  πάσχουν από αλαζονεία , η  κινητικότητα  από την μεσαία προς την άρχουσα οικονομική και από την εργατική προς την μεσαία τάξη τελείται διά  αδικίας  σε συνδυασμό και με τα  αστικά  πολιτικά καθεστώτα των δύο τελευταίων αιώνων  διέπραξαν   προσβολές  προς τον  Θεό και αυτό έχει συνέπειες  .   Πρακτικά  ορισμένοι τύποι εγκλημάτων που ευνοούν οικονομικά αστικούς φαύλους κύκλους  δεν διώκονται  από τα πρόσωπα της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας ἤ και της δικαστικής ορισμένες φορές  με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται και να διαφθείρονται και τ' άλλα μέλη της κοινωνίας , τα κρούσματα  να  πολλαπλασιάζονται και να  αποτελούν σύγχρονες  μάστιγες της  κοινωνίας , σοβαρές απειλές της δημόσιας υγείας και  ασφάλειας , της εθνικής οικονομίας και της υποστάσεως του κράτους    .  Μία από τις μάστιγες   είναι και οι  δασικές πυρκαγιές .  Αντισυνταγματική  πολιτική έχει ενθαρρύνει την αστυφιλία και  την κερδοσκοπία επί της αστυφυλίας , την παράνομη μαζική εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση  , την υπέρμετρη και παράνομη δόμηση , την αλλαγή χρήσης των καλλιεργήσιμων εδαφών και την καταπάτηση των δασών  ιδίως του Νομού Αττικής  ο οποίος είναι ο περισσότερο  πυκνοκατοικημένος Νομός της Χώρας  και  με τα περισσότερα παράνομα  κτίσματα σε σχέση με τους άλλους νομούς  της Χώρας και από τα   δεδομένα δασικών πυρκαγιών ο περισσότερο πυρόπληκτος νομός της Χώρας με  την μεγαλύτερη  καμμένη έκταση συγκριτικά  με οποιονδήποτε  άλλον Νομό  της Χώρας , οι εμπρησμοί  από  αμέλεια και δόλο συνήθως  χαρακτηρίζονται (ανθρωπογενή αίτια) . ________________________________________________________________________________ Λανθασμένη αντιμετώπιση του φαινομένου . Έχουν εκφραστεί διάφορες  παράλογες  ιδέες  (από γεωπόνους και κτηνίατρους  που σταμάτησαν να εργάζονται στην γεωργία και ξεκίνησαν  παρασιτικές δουλειές στα αστικά κέντρα  έως ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτύου μέσα που ελέγχει το πολιτικό καθεστώς . Παράλογες ιδέες και προτάσεις από αντικατάσταση της μεσογειακής βλάστησης με δενδροφύτευση διακοσμητικών φυτών   έως υποβάθμιση του δάσους από ενέργειες προς  μείωση της  πυκνής βλάστησης συμπεριλαμβανομένων συχνών  ελεγχόμενων   πυρκαγιών  προς αποφυγή  μεγάλης  πυρκαγιάς ,και ακόμα την συνέχεια της αυθαιρεσίας και αντυπυρικά έργα και πυροσβεστικές δυνάμεις γύρω από τα αυθαίρετα . Δυστυχώς  η  τάση είναι να οικιστεί όλος ο νομός Αττικής και τότε οι δασικές πυρκαγιές του Νομού θα εκλείψουν αλλά καθώς οι αυθαιρεσίες και τα  συνεχίζονται η μία πάνω στην άλλη τα δεινά θα πολλαπλασιάζονται .                                                                                                                                                                                                                      Η υπόθεση της (κλιματικής αλλαγής ) , οι υποστηρικτές και  το πολιτικό κίνημα της κλιματικής αλλαγής και η  πολιτική ομάδα στην οποία εντάσσεται  έχουν χάσει την αξιοπιστία τους , ισχυρίζονται ότι το κλίμα της Γής αλλάζει από τις ενεργειακές , βιομηχανικές ,μεταφορικές , διατροφικές και καταναλωτικές ανθρώπινες δραστηριότητες που εκπέμπουν καυσαέρια στην ατμόσφαιρα την τροποποιούν κι έτσι υφίσταται κλιματική αλλαγή , αυτοί έχουν χάσει την αξιοπιστία τους επιστημονικά  α) Δεν παρουσιάζουν  αποδείξεις ἤ πειστικές και λογικές  εξηγήσεις αυτής της θεωρίας  β) Αποκρύπτουν από το κοινό την φυσική μεταβλητότητα του κλίματος γ) Παραπληροφορούν ισχυριζόμενοι  ότι τα αίτια των πολύνεκρων αστικών πλημμυρών και αστικο- δασικών πυρκαγιών , της  αστικής θερμότητος και λοιπά δεινά των μεγαλουπόλεων ότι είναι τα ακραία φυσικά φαινόμενα από την κλιματική αλλαγή .Πολιτικά εντάσσονται στον αριστερό διεθνιστικό , άθεο , φεμινιστικό και αντιλευκό καπιταλισμό χρησιμοποιούν τον όρο κλιματική δικαιοσύνη ισχυριζόμενοι  ότι η ικανότητα των ανθρώπων να προσαρμοστούν στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και να αμβλύνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτής καθορίζονται από παράγοντες όπως η φυλή , το φύλλο . Είναι παρακαθεστωτικές  ομάδες του σύγχρονου καπιταλιστικού  πολιτικού κατεστημένου το οποίο  πεινάει  για απόλυτη εξουσία και κυριαρχία επί του πλανήτη .                                                                                                                                                                                            Ως γνωστόν το κλίμα της Γής σε όλη την γεωλογική ιστορία της μεταβάλλεται με εναλλασόμενες  μακρές θερμότερες και ψυχρότερες παγετωνικές  περιόδους αλλά και κατά της μεσοπαγετωνικές εμφανίζονται μικρότερες εποχές παγετώνων . Κατά την γνώμη μου όπως και άλλων το αίτιο της μεταβλητότητας του πλανητικού κλίματος 
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου