Ἀρχική Σελίδα

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Ἑσπερινές Ἀκολουθίες Μ. Εβδομάδος 2015

 Ἀγάπης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ἀναστάσεως                                                                                                                                                                         Ἐπιταφίου                                                                                                                                                                                  Ἀποκαθηλώσεως                                                                                                                                                                                     Ἁγίων Παθῶν                                                                                                                                                                          Νιπτῆρος                                                                                                                                                                     Νυμφίου Μ. Τετάρτη                                                                                                                                                                                  Νυμφίου Μ. Τρίτη                                                                                                                                                                                    Νυμφίου Μ. Δευτέρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου