Ἀρχική Σελίδα

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

« Ὁ Ἄγγελος ἐβόα ...»

                                                                                                                                                                                                                « Ὁ ἄγγελος ἐβόα τῇ κεχαριτωμένῃ · Ἁγνή Παρθένε χαῖρε, καὶ πάλιν ἐρῶ·                                            Χαῖρε ὁ σὸς υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου». « Φωτίζου, φωτίζου...».                                                                                                                                                                                                                 Διασκευή  Ι. Θ. Σακελαρίδη -Ψάλλει Κ. Βαγενάς . Παλαιά  ηχογράφηση από θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Ἁγ. Λουκά Πατησίων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου