Ἀρχική Σελίδα

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

«Ὅσοι εἰς Χριστόν ...»

                                                                                                                                                                        Ἦχος α΄ - Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε , Χριστόν ἐνεδύσασθε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου