Ἀρχική Σελίδα

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

« Κυκλώσατε ,λαοί ,Σιών...»

                                                                                                                                                                                      Στιχηρά Αναστάσιμα Ἦχος α΄ « Κυκλώσατε ,λαοί ,Σιών...»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου